Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the On-Site Technical Adaptation of Nuclear Power Plants to Environmental Changes

Názov akcie: Technical Meeting on the On-Site Technical Adaptation of Nuclear Power Plants to Environmental Changes

Dátum konania od: 04.06.2024

Dátum konania do: 07.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 04.04.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on the On-Site Technical Adaptation of Nuclear Power Plants to Environmental Changes

Prílohy:

MA-0046-2024_24-00582E_NV.pdf
MA-0046-2024_24-00582E_Encl.pdf

Aktualizácia: 15.02.2024