Medzinárodné Akcie

CORDEL Workshop Korea 2024_Accelerating nuclear deployment through international cooperation

Názov akcie: CORDEL Workshop Korea 2024_Accelerating nuclear deployment through international cooperation

Dátum konania od: 21.05.2024

Dátum konania do: 23.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 10.05.2024

Miesto konania: Busan, Korea

Poznámka: Individuálne prihlasovanie.

Subjekt: CORDEL Workshop Korea 2024_Accelerating nuclear deployment through international cooperation

Prílohy:

MA-0045-2024_CORDEL Workshop Korea 2024.pdf

Aktualizácia: 15.02.2024