Medzinárodné Akcie

Joint IAEA–French Alternative Energies and Atomic Energy Commission Workshop on Muon Tomography: From Basic Principles to Practical Usage and Applications

Názov akcie: Joint IAEA–French Alternative Energies and Atomic Energy Commission Workshop on Muon Tomography: From Basic Principles to Practical Usage and Applications

Dátum konania od: 17.06.2024

Dátum konania do: 28.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.03.2024

Miesto konania: Gif-sur-Yvette, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Joint IAEA–French Alternative Energies and Atomic Energy Commission Workshop on Muon Tomography: From Basic Principles to Practical Usage and Applications

Prílohy:

MA-0040-2024_24-00474E_Encl.pdf
MA-0040-2024_24-00474E_NV.pdf

Aktualizácia: 12.02.2024