Medzinárodné Akcie

Second Technical Meeting on Long-Pulse Operation of Fusion Devices

Názov akcie: Second Technical Meeting on Long-Pulse Operation of Fusion Devices

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 18.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 09.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Second Technical Meeting on Long-Pulse Operation of Fusion Devices

Prílohy:

MA-0039-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0039-2024_24-00457E_Encl.pdf
MA-0039-2024_24-00457E_NV.pdf

Aktualizácia: 12.02.2024