Medzinárodné Akcie

ESTRO Training Courses in 2024 – Evidence Based Radiation Oncology

Názov akcie: ESTRO Training Courses in 2024 – Evidence Based Radiation Oncology

Dátum konania od: 20.05.2024

Dátum konania do: 24.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.03.2024

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: ESTRO Training Courses in 2024 - Evidence Based Radiation Oncology

Prílohy:

MA-0028-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0028-2024_TC - RER6040 ESTRO Courses Invitation Letter.pdf

Aktualizácia: 09.02.2024