Medzinárodné Akcie

Intenegional Training Course on Nuclear Power Plant Contract Specifications – predĺženie termínu na prihlasovanie

Názov akcie: Intenegional Training Course on Nuclear Power Plant Contract Specifications – predĺženie termínu na prihlasovanie

Dátum konania od: 13.05.2024

Dátum konania do: 17.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 12.03.2024

Miesto konania: Abu Dhabi, United Arab Emirate

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Intenegional Training Course on Nuclear Power Plant Contract Specifications - predĺženie termínu na prihlasovanie

Prílohy:

MA-0026-2024_TN-INT2024-2400168 Invitation Letter.pdf
MA-0026-2024_TN-INT2024-2400168 Information Sheet.pdf
MA-0026-2024_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 06.03.2024