Medzinárodné Akcie

International Training Course on Essential Elements of Nuclear Security for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control

Názov akcie: International Training Course on Essential Elements of Nuclear Security for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control

Dátum konania od: 06.05.2024

Dátum konania do: 17.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 16.02.2024

Miesto konania: Lemont, Illinois, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: jana.szelecka@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Essential Elements of Nuclear Security for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control

Prílohy:

MA-0015-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0015-2024_24-00228E_Encl.pdf
MA-0015-2024_24-00228E_NV.pdf

Aktualizácia: 29.01.2024