Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Experimental Testing and Validation for Design and Safety Analysis Computer Codes for Small Modular Reactor (SMRs) – predĺženie termínu na prihlasovanie

Názov akcie: Interregional Workshop on Experimental Testing and Validation for Design and Safety Analysis Computer Codes for Small Modular Reactor (SMRs) – predĺženie termínu na prihlasovanie

Dátum konania od: 18.06.2024

Dátum konania do: 21.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.03.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Workshop on Experimental Testing and Validation for Design and Safety Analysis Computer Codes for Small Modular Reactor (SMRs) - predĺženie termínu na prihlasovanie

Prílohy:

MA-0013-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0013-2024_ME-INT2023-2304138 Computer Codes Workshop Information Sheet.pdf
MA-0013-2024_ME-INT2023-2304138 Invitation Letter NLOs.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024