Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Equipment Reliability Programme in Nuclear Power Plants: Guidelines, Good Practices and Lessons Learned

Názov akcie: Technical Meeting on Equipment Reliability Programme in Nuclear Power Plants: Guidelines, Good Practices and Lessons Learned

Dátum konania od: 10.09.2024

Dátum konania do: 13.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.05.2024

Miesto konania: Shanghai, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Equipment Reliability Programme in Nuclear Power Plants: Guidelines, Good Practices and Lessons Learned

Prílohy:

MA-00100-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-00100-2024_24-01343E_Encl.pdf
MA-00100-2024_24-01343E_NV_NEW.pdf

Aktualizácia: 03.04.2024