Medzinárodné Akcie

Eighth Technical Meeting of the International Project on Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research Facilities

Názov akcie: Eighth Technical Meeting of the International Project on Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research Facilities

Dátum konania od: 06.05.2024

Dátum konania do: 10.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.02.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: jana.szelecka@ujd.gov.sk.

Subjekt: Eighth Technical Meeting of the International Project on Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research Facilities

Prílohy:

MA-0009-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0009-2024_24-00181E_Encl.pdf
MA-0009-2024_24-00181E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024