Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Innovation at Operating Nuclear Power Plants

Názov akcie: Technical Meeting on Innovation at Operating Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 24.06.2024

Dátum konania do: 27.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 25.03.2024

Miesto konania: Miami, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Innovation at Operating Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0007-2024_24-00115E_NV.pdf

Aktualizácia: 18.01.2024