Medzinárodné Akcie

Training Course on Leadership, Management and Culture for Safety

Názov akcie: Training Course on Leadership, Management and Culture for Safety

Dátum konania od: 06.05.2024

Dátum konania do: 10.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.02.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Course on Leadership, Management and Culture for Safety

Prílohy:

MA-0005-2024_24-00121E_Encl.pdf
MA-0005-2024_24-00121E_NV.pdf

Aktualizácia: 18.01.2024