Medzinárodné Akcie

Training Course on Conceptual Models for Water Resource Management Using Isotope Hydrology and Hydrochemistry: Part 1

Názov akcie: Training Course on Conceptual Models for Water Resource Management Using Isotope Hydrology and Hydrochemistry: Part 1

Dátum konania od: 06.05.2024

Dátum konania do: 10.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 19.02.2024

Miesto konania: online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: jana.szelecka@ujd.gov.sk.

Subjekt: Training Course on Conceptual Models for Water Resource Management Using Isotope Hydrology and Hydrochemistry: Part 1

Prílohy:

MA-0004-2024_24-00048E_Encl.pdf
MA-0004-2024_24-00048E_NV.pdf
MA-0004-2024_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 15.01.2024