Medzinárodné Akcie

Workshop on Operational Radiation Protection Programmes for Nuclear Fuel Cycle Facilities

Názov akcie: Workshop on Operational Radiation Protection Programmes for Nuclear Fuel Cycle Facilities

Dátum konania od: 07.05.2024

Dátum konania do: 10.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 11.03.2024

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on Operational Radiation Protection Programmes for Nuclear Fuel Cycle Facilities

Prílohy:

MA-0322-2023_23-04839E_NV.pdf
MA-0322-2023_23-04839E_Encl.pdf

Updated: 16.11.2023