Medzinárodné Akcie

Regional Training Course on Cosmic Ray Neutron Sensor for Soil Moisture Assessment

Názov akcie: Regional Training Course on Cosmic Ray Neutron Sensor for Soil Moisture Assessment

Dátum konania od: 27.05.2024

Dátum konania do: 31.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 04.04.2024

Miesto konania: Zagreb, Croatia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Training Course on Cosmic Ray Neutron Sensor for Soil Moisture Assessment

Prílohy:

MA-0092-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0092-2024_Information Sheet_TN-RER5028-EVT2304328.pdf
MA-0092-2024_Invitation Letter_TN-RER5028-2304328.pdf

Updated: 21.03.2024