Medzinárodné Akcie

Interregional Training course on Leadership and Management for Safety

Názov akcie: Interregional Training course on Leadership and Management for Safety

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 18.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 17.05.2024

Miesto konania: Yantai, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training course on Leadership and Management for Safety

Prílohy:

MA-0091-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0091-2024_EVT2401295 information sheet_.pdf
MA-0091-2024_Invitation letter.pdf

Updated: 21.03.2024