Medzinárodné Akcie

Regional Training Course on the Use of Radiation Technologies for Polymer Waste Recycling

Názov akcie: Regional Training Course on the Use of Radiation Technologies for Polymer Waste Recycling

Dátum konania od: 01.07.2024

Dátum konania do: 05.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 12.04.2024

Miesto konania: Dresden, Germany

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Training Course on the Use of Radiation Technologies for Polymer Waste Recycling

Prílohy:

MA-0090-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0090-2024_Invitation-Letter-RER1024-EVT2402014-Dresden.pdf
MA-0090-2024_Information sheet (RTC Dresden Germany) RER1024_ABO_MHC (003)-14-03-2024.pdf

Updated: 20.03.2024