Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Management Systems to Support New Nuclear Power Programmes

Názov akcie: Technical Meeting on Management Systems to Support New Nuclear Power Programmes

Dátum konania od: 18.06.2024

Dátum konania do: 21.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 19.04.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Management Systems to Support New Nuclear Power Programmes

Prílohy:

MA-0087-2024_24-01188E_Encl.pdf
MA-0087-2024_24-01188E_NV.pdf

Updated: 20.03.2024