Medzinárodné Akcie

Regional Training Course on Enhancing Genetic Gain through Genomic Selection in Mutation Breeding Programme

Názov akcie: Regional Training Course on Enhancing Genetic Gain through Genomic Selection in Mutation Breeding Programme

Dátum konania od: 20.05.2024

Dátum konania do: 24.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 28.03.2024

Miesto konania: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Training Course on Enhancing Genetic Gain through Genomic Selection in Mutation Breeding Programme

Prílohy:

MA-0086-2024_Invitation-Letter-BH-RER5024-EVT2201834.pdf
MA-0086-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0086-2024_RER5024 Bosnia Herzovenia RTC-Information Sheet_.pdf

Updated: 20.03.2024