Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Nuclear Power Plant Financing and Risk Allocation

Názov akcie: Interregional Training Course on Nuclear Power Plant Financing and Risk Allocation

Dátum konania od: 30.09.2024

Dátum konania do: 04.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.04.2024

Miesto konania: Lemont, United States of America

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Nuclear Power Plant Financing and Risk Allocation

Prílohy:

MA-0085-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0085-2024_TN-INT2024- EVT2400498 Information Sheet.pdf
MA-0085-2024_TN-INT2024-2400498_NLO Invitation Letter.pdf

Updated: 20.03.2024