Medzinárodné Akcie

Regional Workshop to Coordinate the Implementation of Integrated Nuclear Security Sustainability Plans

Názov akcie: Regional Workshop to Coordinate the Implementation of Integrated Nuclear Security Sustainability Plans

Dátum konania od: 03.06.2024

Dátum konania do: 07.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 09.04.2024

Miesto konania: Bar, Montenegro

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Workshop to Coordinate the Implementation of Integrated Nuclear Security Sustainability Plans

Prílohy:

MA-0084-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0084-2024_24-00735E_Encl.pdf
MA-0084-2024_24-00735E_NV.pdf

Updated: 14.03.2024