Medzinárodné Akcie

2024 Nuclear Law Institute

Názov akcie: 2024 Nuclear Law Institute

Dátum konania od: 29.09.2024

Dátum konania do: 11.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 02.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: 2024 Nuclear Law Institute

Prílohy:

MA-0073-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0073-2024_24-00822E_NV.pdf

Updated: 12.03.2024