Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Generic User Recommendations and Considerations for Small Modular Reactor Technologies

Názov akcie: Technical Meeting on Generic User Recommendations and Considerations for Small Modular Reactor Technologies

Dátum konania od: 28.05.2024

Dátum konania do: 30.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 02.04.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Generic User Recommendations and Considerations for Small Modular Reactor Technologies

Prílohy:

MA-0072-2024_24-00954E_Encl.pdf
MA-0072-2024_24-00954E_NV.pdf

Updated: 12.03.2024