Medzinárodné Akcie

IAEA ALMERA Training Workshop on Environmental Sampling for Radionuclide Analyses

Názov akcie: IAEA ALMERA Training Workshop on Environmental Sampling for Radionuclide Analyses

Dátum konania od: 03.06.2024

Dátum konania do: 07.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 15.03.2024

Miesto konania: Schwarzenburg, Switzerland

Poznámka: Individuálne prihlasovanie v zmysle priloženého dokumentu. O prihlásení na uvedenú akciu prosím informujte ÚJD SR e-mailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk

Subjekt: IAEA ALMERA Training Workshop on Environmental Sampling for Radionuclide Analyses

Prílohy:

MA-0071-2024_EVT2303823_InformationSheet.pdf

Updated: 11.03.2024