Medzinárodné Akcie

14th Technical Meeting on Control Systems, Data Acquisition, Data Management, and Remote Participation in Fusion Research

Názov akcie: 14th Technical Meeting on Control Systems, Data Acquisition, Data Management, and Remote Participation in Fusion Research

Dátum konania od: 15.07.2024

Dátum konania do: 18.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 08.04.2024

Miesto konania: Sao Paulo, Brazil

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: 14th Technical Meeting on Control Systems, Data Acquisition, Data Management, and Remote Participation in Fusion Research

Prílohy:

MA-0070-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0070-2024_24-00984E_Encl.pdf
MA-0070-2024_24-00984E_NV.pdf

Updated: 08.03.2024