Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Public Communication and Public Information Centres

Názov akcie: Interregional Training Course on Public Communication and Public Information Centres

Dátum konania od: 20.05.2024

Dátum konania do: 24.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 19.03.2024

Miesto konania: Pretoria, South Africa

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Public Communication and Public Information Centres

Prílohy:

MA-0067-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0067-2024_TN-INT2024-2400803 ITC South Africa Information Sheet.pdf
MA-0067-2024_TN-INT2024-2400803 Invitation Letter.pdf

Updated: 06.03.2024