Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on the development of Taxonomy for Small Modular Reactors (SMRs) and Micro-reactors (MRs) – predĺženie termínu na prihlasovanie do 22.3.2024

Názov akcie: Interregional Workshop on the development of Taxonomy for Small Modular Reactors (SMRs) and Micro-reactors (MRs) – predĺženie termínu na prihlasovanie do 22.3.2024

Dátum konania od: 13.05.2024

Dátum konania do: 17.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.03.2024

Miesto konania: Beijing and Chengdu, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Workshop on the development of Taxonomy for Small Modular Reactors (SMRs) and Micro-reactors (MRs) - predĺženie termínu na prihlasovanie do 22.3.2024

Prílohy:

MA-0054-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0054-2024_ME-INT2023-2305623 Information Sheet.pdf
MA-0054-2024_Invitation Letter NLOs ME-INT2023-2305623 Beijing and Chengdu, China.pdf

Updated: 20.03.2024