Medzinárodné Akcie

ESTRO Training Courses in 2024 under the Regional TC Project RER/6/040: “Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advanced Dosimetry and Radiotherapy Techniques” – IMRTand VMAT:Best practices and new trends

Názov akcie: ESTRO Training Courses in 2024 under the Regional TC Project RER/6/040: “Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advanced Dosimetry and Radiotherapy Techniques” – IMRTand VMAT:Best practices and new trends

Dátum konania od: 10.11.2024

Dátum konania do: 13.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.08.2024

Miesto konania: Bucharest, Romania

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: ESTRO Training Courses in 2024 under the Regional TC Project RER/6/040: “Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advanced Dosimetry and Radiotherapy Techniques” - IMRTand VMAT:Best practices and new trends

Prílohy:

MA-0031-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0031-2024_TC - RER6040 ESTRO Courses Invitation Letter.pdf

Updated: 09.02.2024