Medzinárodné Akcie

ESTRO Training Courses in 2024 – Advanced Treatment Planning

Názov akcie: ESTRO Training Courses in 2024 – Advanced Treatment Planning

Dátum konania od: 20.10.2024

Dátum konania do: 24.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 21.06.2024

Miesto konania: Vilnius, Lithuania

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: ESTRO Training Courses in 2024 - Advanced Treatment Planning

Prílohy:

MA-0030-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0030-2024_TC - RER6040 ESTRO Courses Invitation Letter.pdf

Updated: 09.02.2024