Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on the Role of Electricity Grid in the Decarbonization Efforts

Názov akcie: Regional Workshop on the Role of Electricity Grid in the Decarbonization Efforts

Dátum konania od: 20.05.2024

Dátum konania do: 24.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.03.2024

Miesto konania: Ankara, Türkiye

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Workshop on the Role of Electricity Grid in the Decarbonization Efforts

Prílohy:

MA-0025-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0025-2024_RER2018-EVT2400352-Invitation-Letter.pdf
MA-0025-2024_EVT2400352-Information Sheet - Power Grid-Ankara-Turkiye.pdf

Updated: 07.02.2024