Medzinárodné Akcie

Workshop on Planning and Implementing Construction of Underground Research Facilities and Deep Geological Repositories

Názov akcie: Workshop on Planning and Implementing Construction of Underground Research Facilities and Deep Geological Repositories

Dátum konania od: 08.07.2024

Dátum konania do: 12.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.04.2024

Miesto konania: Beishan, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk

Subjekt: Workshop on Planning and Implementing Construction of Underground Research Facilities and Deep Geological Repositories

Prílohy:

MA-0022-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0022-2024_24-00273E_NV.pdf
MA-0022-2024_24-00273E_Encl.pdf

Updated: 05.02.2024