Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Advances in Design of Generation-IV Small and Medium Sized or Modular Reactors (SMRs) – predĺženie termínu na prihlasovanie

Názov akcie: Interregional Workshop on Advances in Design of Generation-IV Small and Medium Sized or Modular Reactors (SMRs) – predĺženie termínu na prihlasovanie

Dátum konania od: 03.06.2024

Dátum konania do: 07.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 11.03.2024

Miesto konania: Beijing and Ningde, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk

Subjekt: Interregional Workshop on Advances in Design of Generation-IV Small and Medium Sized or Modular Reactors (SMRs) - predĺženie termínu na prihlasovanie

Prílohy:

MA-0021-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0021-2024_Invitation letter 1.pdf
MA-0021-2024_INT2023 EVT2301208_Gen-IV-SMRs-Cnina_Information-Sheet.pdf

Updated: 04.03.2024