Rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia ÚJD SR

94/2022 937-2022 SE – Mochovce 15.03.2022 05.04.2022 Súbor
46/2022 944-2022 SE – Mochovce 14.02.2022 17.03.2022 Súbor
320/2021 3452-2021 JAVYS 05.11.2021 24.11.2021 Súbor
81/2022 951-2022 SE – Mochovce 09.03.2022 08.04.2022 Súbor
321/2021 3453-2021 JAVYS 05.11.2021 24.11.2021 Súbor
48/2022 945-2022 VUJE 18.02.2022 22.03.2022 Súbor
332/2021 850-2022 VUJE 26.11.2021 03.01.2022 Súbor
64/2022 952-2022 SE – Mochovce 23.02.2022 26.03.2022 Súbor
371/2021 849-2022 VUJE 08.12.2021 11.01.2022 Súbor
386/2021 3441-2021 SE – Mochovce 15.12.2021 03.01.2022 Súbor

Aktualizácia: 24.11.2022