Úradná tabuľa ÚJD SR

969-2022

č. konania: 969-2022

č. rozhodnutia: 2/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.11.2021

dátum ukončenia konania: 16.02.2022

dátum aktualizácie: 21.02.2022

Prílohy:

969-2022_SpravneKonanie_969-2022_Formulár o zverejnení SpK 969-2022 (3708-2021) rev. 03 zo dňa 21.02.2022.pdf
969-2022_Žiadosť v SpK 3708-2021.pdf
969-2022_Rozhodnutie_2_2022_R002_2022.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022