Úradná tabuľa ÚJD SR

954-2021

č. konania: 954-2021

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 18.12.2020

dátum ukončenia konania: 23.02.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

954-2021_SpravneKonanie_954-2021_954-2021 rev.3.pdf
954-2021_R8_2021.pdf
954-2021_Rozhodnutie_8_2021_R8_2021_JuVa_PeKl.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023