Úradná tabuľa ÚJD SR

953-2021

č. konania: 953-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.12.2020

dátum ukončenia konania: 26.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

953-2021_SpravneKonanie_953-2021_Formulár o zverejnení SpK rev. 02 zo dňa 29 03. 2021.002.pdf
953-2021_Žiadosť UJD SR 953-2021.pdf
953-2021_Rozhodnutie_100_2021_R100_2021_OnEv.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023