Úradná tabuľa ÚJD SR

949-2021

č. konania: 949-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 18.12.2020

dátum ukončenia konania: 10.06.2021

dátum aktualizácie: 15.07.2022

Prílohy:

949-2021_SpravneKonanie_949-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 949-2021_rev.05.002.pdf
949-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2020_063546_Mc.pdf
949-2021_Rozhodnutie_136_2021_R136_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023