Úradná tabuľa ÚJD SR

942-2021

č. konania: 942-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.12.2020

dátum ukončenia konania: 05.03.2021

dátum aktualizácie: 21.10.2021

Prílohy:

942-2021_SpravneKonanie_942-2021_zverejnenie_informacii - 942-2021.pdf
942-2021_SE_2020_056928 UJD 17.12.2020 - anonymizovaná.pdf
942-2021_Rozhodnutie_45_2021_R45_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022