Úradná tabuľa ÚJD SR

924-2021

č. konania: 924-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.12.2020

dátum ukončenia konania: 31.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

924-2021_SpravneKonanie_924-2021_Doplnenie_Zverejnenie informácií o správnom konaní_spis_924_2021.docx
924-2021_Rozhodnutie_87_2021_R087_2021_PeMa_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022