Úradná tabuľa ÚJD SR

923-2021

č. konania: 923-2021

účastník konania: Slovenské elektrárne, a.s.

dátum začiatku konania: 14.12.2020

dátum ukončenia konania: 10.03.2021

dátum aktualizácie: 21.10.2021

Prílohy:

923-2021_SpravneKonanie_923-2021_Doplnenie_Zverejnenie informácií o správnom konaní_spis_923_2021.pdf
923-2021_Rozhodnutie_44_2021_R044_2021_PeMa_SmIm_vyčiernené podpísané.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022