Úradná tabuľa ÚJD SR

903-2023

č. konania: 903-2023

č. rozhodnutia: 309/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 04.11.2022

dátum ukončenia konania: 14.12.2022

dátum aktualizácie: 15.12.2022

Prílohy:

903-2023_SpravneKonanie_903-2023_FoZ SpK0_00_3708_2022_DMS rev 2.pdf
903-2023_Anonymizovana ziadost k SpK 3708-2022.pdf
903-2023_Rozhodnutie_309_2022_Roz 309_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023