Úradná tabuľa ÚJD SR

888-2023

č. konania: 888-2023

č. rozhodnutia: 42/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.10.2022

dátum ukončenia konania: 03.03.2023

dátum aktualizácie: 03.03.2023

Prílohy:

888-2023_SpravneKonanie_888-2023_SpK ÚJD SR 888-2023_rev.5.pdf
888-2023_SpK ÚJD SR 3665-2022 - anonymizovaná žiadosť.pdf
888-2023_Rozhodnutie_42_2023_R_42_2023_KaPe.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023