Úradná tabuľa ÚJD SR

879-2021

č. konania: 879-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 04.12.2020

dátum ukončenia konania: 18.03.2021

dátum aktualizácie: 03.11.2021

Prílohy:

879-2021_SpravneKonanie_879-2021_FoZ SpK_04_879_2021_VUJE.pdf
879-2021_R003_2021_SzVi podpisane.pdf
879-2021_Rozhodnutie_63_2021_R063_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022