Úradná tabuľa ÚJD SR

862-2021

č. konania: 862-2021

účastník konania: Slovenské elektrárne, a.s.

dátum začiatku konania: 01.12.2020

dátum ukončenia konania: 09.04.2021

dátum aktualizácie: 05.11.2021

Prílohy:

862-2021_SpravneKonanie_862-2021_FoZ SpK_04_862_2021_SE.pdf
862-2021_R_22_2021_prerušenie SK_SE_EBO.docx
862-2021_Rozhodnutie_95_2021_R095_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022