Úradná tabuľa ÚJD SR

861-2021

č. konania: 861-2021

účastník konania: Slovenské elektrárne, a.s.

dátum začiatku konania: 01.12.2020

dátum ukončenia konania: 09.04.2021

dátum aktualizácie: 05.11.2021

Prílohy:

861-2021_SpravneKonanie_861-2021_FoZ SpK_04_861_2021_SE.pdf
861-2021_R_21_2021_prerušenie SK_SE_EMO.docx
861-2021_Rozhodnutie_94_2021_R094_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023