Úradná tabuľa ÚJD SR

859-2021

č. konania: 859-2021

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 01.12.2020

dátum ukončenia konania: 23.02.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

859-2021_R9_2020_PeKl_JuVa_DMS.pdf
859-2021_Rozhodnutie_9_2021_R9_2021.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022