Úradná tabuľa ÚJD SR

854-2023

č. konania: 854-2023

č. rozhodnutia: 273/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 04.10.2022

dátum ukončenia konania: 31.10.2022

dátum aktualizácie: 02.11.2022

Prílohy:

854-2023_SpravneKonanie_854-2023_FoZ SpK0_02_3401_2022_DMS rev.2.pdf
854-2023_Anonymizovana ziadost k SpK 3401-2022.pdf
854-2023_Rozhodnutie_273_2022_Roz 273_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023