Úradná tabuľa ÚJD SR

848-2022

č. konania: 848-2022

č. rozhodnutia: 331/2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 30.09.2021

dátum ukončenia konania: 29.12.2021

dátum aktualizácie: 31.01.2022

Prílohy:

848-2022_SpravneKonanie_848-2022_FoZ SpK_03_3207_2021_VUJE.pdf
848-2022_R_návrh_331_2021.pdf
848-2022_Podanie_VUJE_3207_2021.pdf
848-2022_Rozhodnutie_331_2021_R331_2021_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023