Úradná tabuľa ÚJD SR

846-2021

č. konania: 846-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 27.11.2020

dátum ukončenia konania: 23.02.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

846-2021_R10_2020_KlPe_VaJu_JAVYS.pdf
846-2021_Rozhodnutie_10_2021_R10_2021.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023