Úradná tabuľa ÚJD SR

832-2021

č. konania: 832-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.11.2020

dátum ukončenia konania: 23.03.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

832-2021_SpravneKonanie_832-2021_zverejňovanie informácií 832-2021 rev.(3).002.pdf
832-2021_Rozhodnutie_38_2021_R038_2021 podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023